Disclaimer

De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien je niet de beoogde ontvanger bent, word je verzocht de afzender van de onjuiste adressering op de hoogte te stellen en deze e-mail, met eventuele bijlagen uit je systeem te wissen.

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft aan het opstellen en verzenden van deze e-mail en daarbij gevoegde bijlagen de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor je bestemd is of te laat wordt ontvangen. Het Nederlands Openluchtmuseum aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en geen aansprakelijkheid voor schade (18112008-1437).